Upotreba: Pas čuvar i pastirski pas
Klasifikacija: FCI: grupa II
Sekcija 2.2
Bez radnog ispita

 

 

 

Opšti izgled:Snažne do snažno grube konstitucije.Molosoid.Dobro povezano telo prekriveno je bujnom dlakom.Oblik tela je pravougaoni.
Veličina: Visina grebena mužjaka je 58 cm do 69 cm, a kod ženki 55cm do 65cm.Toleriše se +/- 2 cm.
Značajne proporcije: Dužina glave iznosi 40-43% visine grebena.Gornje linije njuške i lobanje su divergentne.Odnos dužine lobanje prema dužini njuške je 60:40.Dužina tela je 5-10% veća od visine grebena.
Karakter: Dobroćudan,mirnog temperamenta,hrabar,dostojanstven.Veoma oštar kada čuva poverenu mu imovinu ili stado.Nepodmitljiv i neustrašiv.Odan gospodaru i u njegovom prisustvu potpuno miran.

1. G L A V A
1.1. Lobanja: Ne sme biti pljosnata.Zaobljena sa svih strana.Čeona brazda blago izražena.Očni lukovi jasni ali ne preterano izraženi.Potiljna kost nije naglašena.Širina lobanje između ušiju približno jednaka polovini dužine glave.Uzdužna osa lobanje je duža od poprečne i loobanja se blago sužava ka ličnom delu.
1.2. Stop: Blago izražen
1.3. Njuška: Kraća od lobanjskog dela.Prelaz lobanjskog dela u njušku mora biti blago izražen.Na mestu ovog prelaza dubina njuške gotovo je jednaka dužini njuške, a dubina njuške je za oko 10% veća od širine njuške.Oblik njuške je tupo klinasti ( postepeno se smanjuje dubina ka nosnoj pečurci).Nosnik je ravan .
1.4. Nosna pečurka: Ne sme biti ni iznad niti ispod linije nosnika.Mora biti velika sa dovoljno velikim nozdrvama.Posmatrano sa strane prednja profilna linija nosne pečurke treba da je u vertikalnoj dodirnoj ravni usana.Nosna pečurka kao i unutrašnjost nozdrva moraju biti pigmentisani.Kod pasa sa crnim oznakama na telu pigment je crne, a kod onih sa kestenjastim ili svetlijim oznakama pigment je svetliji ( kestenjast).
1.5. Usne: Moraju dobro prilegati uz koštanu osnovu.Srednje su debljine.Gornja usna neznatno prelazi preko donje.Spoj usana (žvale ), slabo je izražen.Donja usna nesme biti opuštena . Sluzokoža usana mora biti pigmentisana kao i ivice usana.Profil donje vilice iz kosog luka prelazi u ravnu liniju koja je divergentna sa linijom nosnika.
1.6. Zubalo: Vilice moraju biti snažne.Zagriz može biti makazast ili kleštast, a dozvoljen je i obrnuto makazasti zagriz.Nedostatak prvih premolara (P1) ne utiče na ocenu.
1.7. Oči: Bademaste.Niti buljave niti upale.Boja mora biti u skladu sa bojom dlake.Poželjne su što tamnije.Rubovi očnih kapaka trebaju biti pigmentisani.Pogled mora biti smiren i neustrašiv.
1.8. Uši: Usađene u visini zamišljene linije koja spaja vrh nosa i unutrašnji očni ugao ili neznatno niže.Trouglastog su oblika.Dužina ušiju je oko 80% dužine lobanje.

2. V R A T
Srednje dužine(35% visine grebena).Gornja linija vrata blago je zaobljena, a donja je ravna.Ugao koji vrat zaklapa sa horizontalom je oko 30 stepeni.Povezanost sa glavom i trupom je bez naglih prelaza.Mora biti snažan.Koža na vratu mora dobro prilegati, a dlaka na vratu je gusta i duga, te zbog toga obrazuje okovratnik.

3. T E L O
3.1. Izgled u celini: Telo mora biti snažno i ne sme delovati zdepasto.Greben i krsta su približno na istoj visini,ili su krsta nešto viša.Sredina leđa je niža od grebena.Dužina tela je za 5-10% veća od visine grebena.
3.2. Greben: Blago izražen.
3.3. Leđa: Snažna i široka.ne suviše duga.Pri kretanju leđa moraju biti što mirnija.
3.4. Grudni deo leđa: Mišićav,snažan,dobro povezan sa grebenom i slabinskim delom.
3.5. Slabine: Gledano iz profila blago konveksne.Kratke, a kod ženki mogu biti nešto duže.Mišićave.Dobro povezane sa grudnim delom i sapima.Blago prikupljene.
3.6. Sapi: Srednje dužine(oko 30% visine grebena).Sa horizontalom zaklapaju ugao od 25-30 stepeni.
3.7. Grudni koš: Mora biti prostran.Obim grudnog koša mora biti najmanje za 10% veći od visine grebena.Dubina grudi približno je 45% visine grebena.Rebra su zaobljena.
3.8. Prsa: Snažna,mišićava.Vrh grudne kosti nalazi se nešto ispod vrha ramena.
3.9. Donja profilna linija i stomak: Blago se uzdiže od profila grudne kosti ka bokovima, odnosno stomak čini blago pribranim.

4. R E P
Gornja linija repa predstavlja kontinuirani nastavak linije sapi.Visina korena repa je oko 85% visine grebena.Rep je u korenu veoma snažan, a debljia se postepeno smanjuje ka vrhu.Dopire do skočnog zgloba, ali zbog povijenosti na kraju deluje nešto kraće. U mirovanju rep je nošen sabljasto ispod linije leđa.U akciji nešto više nošen.Dozvoljeno je da bude noŠen iznad linije leđa, ali ne okomito ili povijeno iznad leđa.Odlakan je bujnom dlakom koja formira perjanicu na donjoj ivici repa.

5. E K S T R E M I T E T I
5.1.1. Prednje noge: Kosti prednjih nogu su snažne.Mišići su izraženi i čvrsti.Prednje noge su međusobno paralelne.Visina prednje noge od zemlje do lakta je 50-55% visine grebena.
5.1.1. Plećka: Srednje duga.Dobro prileže uz telo.Sa horizontalom zaklapa ugao 55-65 stepeni.Rameni ugao je od 115-130 stepeni.
5.1.2. Nadlaktica: Mora biti mišićava i snažna, dobro povezana sa telom.
5.1.3. Podlaktica: Razvijeni mišići.Kosti su snažne.Lakat se nalazi u liniji koja je paralelna sa srednjom vertikalnom ravni tela.Vrh lakta mora se nalaziti na vertikali spuštenoj iz zadnjeg ugla lopatice.Ugo lakta je oko 145 stepeni.
5.1.4. Prednje šaplje: Nalazli se u produžetku vertikalne linije podlaktice.
5.1.5. Prednje došaplje: Gledano frontalno nalazi se u vertikalnoj liniji koja prolazi kroz osu podlaktice.Sa vertikalom zaklapa ugao od 25-35 stepeni.
5.1.6. Šape:Okruglaste.Prsti moraju biti zaobljeni i međusobno prikupljeni.Nokti su tamno do crno pigmentisani.Kod pasa sa svetlijim oznakama na telu mogu biti i boje slonovače.Jastučići moraju biti elastični,čvrsti,pigmentisani.
5.2. Zadnje noge: Međusobno su paralelne.Moraju biti snažne, ali ne preteške.Stavovi moraju biti pravilni, uz odgovarajuće uglove.
5.2.1. Butine:Široke,snažne,mišićave.Dužina je oko 33% visine grebena.Međusobno su paralelne kao i sa srednjom osovinom tela.Sa horizontalom zaklapa ugao od 60-70 stepeni,a sa karličnom kosti 80-85 stepeni.
5.2.2. Potkolenica: Mišićava, nešto je duža od butine.Sa horizontalom zaklapa ugao 55-70 stepeni.Ugao između butine i potkolenice (koleni) je 115-140 stepeni.
5.2.3. Skočni zglob: Mora biti čvrst,širok,ravan ,skladno završava zadnje došaplje.Visina skočnog zgloba(od zemlje do vrha) je 25-30% visine grebena.Ugao skočnog zgloba je 130-140 stepeni.
5.2.4. Zadnje došaplje: Snažno.Visina zavisi od visine skočnog zgloba.Nešto je strmije od prednjeg.Moguća je pojava zaperaka.
5.2.5. Šape: Često nešto izduženije od prednjih.Ostale karakteristike iste kao kod prednjih.

6. H O D
Mora se kretati skladno, harmonično,ne sme se kretati u trzaju ili grču.Tokom kretanja leđna linija mora biti nešto mirnija.Uvijanje leđa ne toleriše se.Prilikom kretanja korakom ili kasom vrat ne sme biti u horizontalnom položaju.Pas se najradije kreće srednje dugim kasom.Galop nije karakterističan,a a ko galopira skokovi su dugi,ali je galop tromiji.Psu koji loše hoda smanjuje se ocena oblika bez obzira na eksterijer.

7. K O Ž A
Srednje debela,mora biti pigmentisana.Obojenost kože zavisi od boje dlake.Koža mora dobro prilegati uz glavu i telo.Ne sme praviti fanon.

8. S L U Z O K O Ž A
Sve vidljive sluzokože moraju biti pigmentisane.Intenzitet pigmentacije i boja u zavisnosti je od obojenosti psa.

9. D L A K A
Gusta,bujan.Minimalna dužina dlake je 6 cm.Dlaka je čvrsta,ne sme biti svilasta,tanka,ravna.Podlaka je gusta,finija od pokrovne dlake.Na prednjem delu glave,ušima,sa prednje strane nogu i na šapama dlaka je kratka.Na vratu obrazuje okovratnik,a na zadnjoj strani prednjih nogu zastavice,dlaka na zadnjoj strani zadnjih nogu obrazuje gaće do visine skočnog zgloba.Na repu je bujna perjanica.

10. B O J A
Osnovna boja je bela na kojoj se javljaju oznake( ploče,fleke,tačke) različitih boja.Dozvoljene su sve boje osim jednobojno crnog.